Kohout reality Váš partner na trhu realit

Prodej rodinného domu Praha 10

Při prodeji rodinného domu pro vás zajistíme:
 • příprava nezbytných majetkových a právních podkladů a úkonů:
  • list vlastnictví z katastrálního úřadu
  • snímek z pozemkové mapy
  • výpis z obchodního rejstříku
  • příprava a uzavření rezervační smlouvy,
  • příprava smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 • zajištění vypracování znaleckého posudku znalcem (při exkluzivní smlouvě hradí RK)
 • zajištění prohlídek nabízené nemovitosti všem potenciálním zájemcům
 • právní služby:
  • smlouva o smlouvě budoucí kupní
  • kupní smlouva
  • návrh na povolení vkladu do katastru nemovitostí
  • protokol o předání bytu či domu
 • zprostředkování notářských a bankovních úschov finančních prostředků u renomovaných partnerů (hradí klient), jistotní advokátní účet pro klienty RK zdarma
INFO NA TEL: 602 212 121 P.KOHOUT