Kohout reality Váš partner na trhu realit

Třetinu bytu v Česku kupují cizinci
Velký zájem o byty u cizinců převládá v Praze a Brně. Vnímají to jako výhodnou příležitost, jak zhodnotit své peníze. Kdo investoval na začátku roku 2012 milion korun do bydlení v Praze, vydělal za pět let 680 tisíc korun. Zhruba 30 % nakupujících nemovitosti, jsou cizinci, 85 % nakupuje nemovitosti na investici. Česká republika je atraktivní lokalita se stabilní ekonomickou a politickou situací a zdejší nemovitosti jsou v porovnání s jinými státy západní Evropy pořád relativně levné. Přestože ceny bytů v hlavním městě v posledních letech rostou závratným tempem, a tím se snižuje výnos, zájem investiční byty stále trvá. Byt v Praze v novostavbě o 65m2 od loňského roku zdražil na 5,5 milionu korun. Tyto byty jsou zajímavé z hlediska dlouhodobého uložení volných finančních prostředků. I kdyby časem došlo k cenové korekci, ceny v dlouhém horizontu budou stále růst. Největší skupinu zahraničních investorů zastávají Italové, Arabové a lidé ze zemí bývalého Sovětského svazu. V souvislosti s tím, jak se v Česku nakupují nemovitosti, ukazují se dva výrazné trendy. Zaprvé znatelně přibývá lidí, kteří se sem stěhují za prací a zajímají se o rezidenční bydlení – převážně v Praze. Druhým zajímavým trendem jsou nákupy investičních bytů ze strany občanů bývalého Sovětského svazu. Aktuální vysoké ceny v Praze jsou pro investiční záměr méně zajímavé, ale z hlediska dlouhodobého uložení volných financí mají vysoký potenciál. I kdyby došlo k cenové korekci, ceny v dlouhodobém horizontu budou stále růst. Množství investorů vlastní hotely nebo činžovní domy po celé Praze. I tito menší investoři mají k dispozici dostatek volných financí a nemají problém nakoupit třeba 10 bytových jednotek v panelovém domě na Stodůlkách, které pak pronajímají. Český zájemce si pak nejčastěji kupuje 1 – 3 nemovitosti na investici. Rusové se do Prahy a Brna přemisťují z lázeňských měst, která pro ně po letech přestala být zajímavá. Z Prahy se tak pomalu stává metropolitní město, jako je New York. Z důvodu stěhování do města za prací se tu tak klienty firem stávají Slováci, Američané, Britové, Francouzi, Italové, či Poláci, kteří se zde usazují na delší dobu.